ginsengHet verhaal gaat dat ginseng helpt om vermoeidheid tegen te gaan. Er zijn inmiddels een aantal onderzoeken naar verricht die deze claim lijken te staven, waarmee de reputatie van ginseng als energiebooster zelf ook weer een boost krijgt.

Wat is ginseng?

Ginseng is een eeuwenoud middel dat bekend is uit de traditionele Chinese geneeskunde. Het wordt gebruikt als natuurlijke energieopwekker. De actieve ingrediënten van ginseng noemen we ginsenosiden. Deze reguleren cortisollevels (beter bekend als het stresshormoon) en reduceren de hoeveelheid ontstekingsbevorderende cytokines die een rol spelen bij ons immuunsysteem.

Extreme vermoeidheid bij kanker

Ongeveer 90 procent van de kankerpatiënten heeft in meer of mindere mate last van vermoeidheid. Het probleem is dat er vaak niet veel aan te doen is om dat gevoel te verlichten. Het zou dus mooi zijn als er iets wordt gevonden dat werkt en wat niet nog meer bijwerkingen met zich meebrengt.

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit van ginseng op de vermoeidheid bij kanker. Een voorbeeld van zo’n onderzoek is een gerandomiseerde dubbelblinde trial met 290 kankerpatiënten in de Mayo Clinic in 2010. De ene groep was de controlegroep en ontving een placebo. De testgroep slikte 1000 of 2000 milligram ginseng per dag. Zowel de artsen als de patienten wisten niet wie een placebo kreeg en wie het te testen middel (ginseng dus) kreeg. De groep die ginseng kreeg rapporteerden na 8 weken dat zij zich minder vermoeid voelden en meer energie hadden.

“Ik zou ginseng aanraden aan mensen met kankergerelateerde vermoeidheid.”

– Debra Barton, Mayo Clinic Cancer Center

In een onderzoek, dat in juni 2012 aan de American Society of Clinical Oncology werd gepubliceerd, kregen kankerpatiënten twee keer per dag 1 gram ginseng. Na twee weken zagen ze dat de mate van vermoeidheid veel minder was dan in de controlegroep die geen ginseng hadden gekregen.

Ginseng helpt ook bij milde oververmoeidheid

In de hiervoor beschreven onderzoeken hebben we te maken met kankerpatiënten die door de aard van de ziekte en de zwaarte van de therapie vaak extreem moe zijn. Als ginseng dan helpt zou je je kunnen afvragen wat dit middel doet bij een wat gewonere oververmoeidheid. Er zijn onderzoeken die er op wijzen dat ginseng ook milde vermoeidheid kan verminderen. ‘Maar’, zeggen de wetenschappers, ‘we willen wel eerst meer onderzoek doen en vaststellen dat ginseng ook veilig is op de lange termijn’.

Bijwerkingen van ginseng

Ginseng kan bijwerkingen veroorzaken zoals misselijkheid en duizeligheid, maar zou ook met sommige medicijnen een ongewenste wisselwerking kunnen hebben en zo tot bijwerkingen kunnen leiden. Om deze reden is het belangrijk dat je niet zelf gaat dokteren met (hoge) hoeveelheden ginseng, maar dit altijd in samenspraak met je huisarts of behandelend arts te doen. Zo wordt bijvoorbeeld ginseng sterk afgeraden bij mensen met nierproblemen. Ook heeft de zuiverheid van het ginsengextract invloed op de kans op bijwerkingen en ongewenste bijeffecten.

Wetenschappelijke artikelen

Doe de vermoeidheidstest
Fotocredit

Pin It on Pinterest

Share This