Disclaimer

Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaar je als lezer kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze informatieve website. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig, achterhaald, onjuist is of gewoon niet op jou van toepassing is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie. Alle informatie in op deze website heeft uitsluitend ten doel te informeren.

De informatie is niet bedoeld om diagnoses te stellen of welk gezondheidsprobleem dan ook te behandelen, genezen of voorkomen. Ook is deze informatie niet bedoeld om doktersadvies te vervangen. Raadpleeg altijd een arts, instructeur of gekwalificeerde deskundige voordat je je dieet aanpast of begint met een trainingsprogramma.

Voor persoonlijke hulp en informatie verwijzen wij je door naar je huisarts, specialist of therapeut.